Generella villkor

om användning av websidan

Denna hemsida och dess innehåll är utarbetat, utvecklat och ägs av SKIOLD A/S. Hemsidan kan enbart användas enligt nedanstående villkor. Använder du hemsidan accepterar du också dessa villkor

SKIOLD A/S stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og SKIOLD A/S.  Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Før du benytter informationer fra hjemmesiden, opfordres du til at søge personlig assistance og rådgivning fra SKIOLD A/S.

SKIOLD er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne hjemmeside og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel produktbeskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. SKIOLD garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført. Besøgende på denne hjemmeside accepterer, at SKIOLD er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene beregnet til almen orientering.

Copyright
Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på denne hjemmeside, til ikke-kommerciel og personlig brug forudsat, at du overholder og ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret, varemærker og ejendomsrettigheder. Du må dog ikke på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SKIOLD A/S. kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Varemærker
De varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside, tilhører SKIOLD A/S. Offentliggørelsen af indholdet på denne hjemmeside kan på ingen måde opfattes som tilladelse, hverken stiltiende eller på anden måde, til at anvende de viste varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra SKIOLD A/S. De viste varemærker og andet indhold på denne hjemmeside må udelukkende anvendes i henhold til nærværende Vilkår.

Kommunikation
Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til eller om hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Disse oplysninger kan bruges uden begrænsninger eller betaling fra SKIOLD A/S og virksomhedens tilknyttede selskaber og er at betragte som virksomhedens ejendom, så snart de kommer virksomheden i hænde. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links til og fra andre materialer
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som drives af tredjemand. Disse links er alene ment som en service til dig. SKIOLD A/S fraskriver sig enhver kontrol over, forbindelse med eller billigelse af hjemmesider, som denne hjemmeside er linket til. SKIOLD forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse
Vi har forsøgt at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. SKIOLD A/S fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl.

Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed som de er og forefindes uden garanti af nogen art, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SKIOLD A/S giver ikke nogen garanti for, at hjemmesiden eller servicer stillet til rådighed på denne af enten SKIOLD A/S eller på vegne SKIOLD A/S (inkl. download af software og manualer) vil opfylde dine behov, vil kunne benyttes uden afbrydelser, være sikker og uden fejl, eller at hjemmesiden eller serverne benyttet af SKIOLD A/S er fri for virus og konstant vil kunne benyttes.

SKIOLD A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, følge-, pønalt begrundede og særlige eller andre skader, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade, herunder skade, der opstår som følge af brugs-, data- eller driftstab, uanset der er tale om kontraktretlige forhold, misligholdelse eller ansvarspådragende handling, som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

SKIOLD A/S påtager sig heller intet ansvar for, og kan ikke holdes erstatningspligtig for eventuelle skader eller vira på dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af denne hjemmeside eller ved overførsel af materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd fra denne hjemmeside, eller med oprindelse fra denne hjemmeside. SKIOLD A/S er ikke ansvarlig for tab af hardware, software eller filer, hvor tabet skyldes brug af denne hjemmeside.

SKIOLD A/S kan ikke påtage sig ansvaret for og har ikke nogen relation til andre hjemmesider, som denne hjemmeside måtte linke til og andre hjemmesider, som måtte linke til denne hjemmeside. SKIOLD A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

Du skal være opmærksom på at, af praktiske hensyn betragtes materiale, som SKIOLD A/S måtte modtage gennem denne webside, som almindeligt tilgængelig. SKIOLD A/S er derfor berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage materialet uden begrænsninger - dette gælder også ideer til produkter, produktionsmetoder eller know-how, som måtte være indeholdt i materialet.

Lovvalg og værneting 
Disse Vilkår og indholdet på denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler. Enhver strid, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Beskyttelse af Persondata, vil, hvis der ikke kan opnås en mindelig ordning, alene blive afgjort af de danske domstole i København, Danmark.

Markeder 

De viste produkter sælges ikke nødvendigvis på alle markeder. SKIOLD A/S forbeholder sig retten til at beslutte hvilke produkter, der afsættes på de enkelte markeder. 

SKIOLD A/S - August 2008